Les Noctuinae d'Indre-et-Loire (Famille des Noctuidae)

Liste des 181 espèces :

Tribu Actinotiini

Actinotia

Chloantha

Tribu Xylenini

-> Sous-Tribu Xylenina

Agrochola

Anchoscelis

Brachylomia

Cirrhia

Conistra

Eupsilia

Jodia

Leptologia

Lithophane

Propenistra

Sunira

Tiliacea

Xanthia

-> Sous-Tribu Antitypina

Aporophyla

Dichonia

Dryobotodes

Griposia

Mniotype

Polymixis

Trigonophora

-> Sous-Tribu Cosmiina

Atethmia

Cosmia

Dicycla

Ipimorpha

Tribu Noctuini

-> Sous-Tribu Agrotina

Agrotis

Euxoa

Peridroma

-> Sous-Tribu Axyliina

Axylia

Ochropleura

-> Sous-Tribu Noctuina

Cerastis

Diarsia

Epilecta

Eugnorisma

Lycophotia

Noctua

Paucgraphia

Violaphotia

Xestia

Tribu Apameini

-> Sous-Tribu Apameina

Amphipoea

Apamea

Archanara

Coenobia

Denticucullus

Eremobia

Globia

Gortyna

Helotropha

Hydraecia

Lateroligia

Luperina

Mesapamea

Mesoligia

Oligia

Photedes

Rhizedra

-> Sous-Tribu Sesamiina

Sesamia

Tribu Hadenini

-> Sous-Tribu Discestrina

Anarta

-> Sous-Tribu Mamestrina

Conisania

Hada

Hecatera

Lacanobia

Mamestra

Melanchra

Sideridis

-> Sous-Tribu Hadenina

Hadena

-> Sous-Tribu Poliina

Polia

Tribu Orthosiini

Anorthoa

Egira

Orthosia

Panolis

Tribu Caradrinini

-> Sous-Tribu Caradrinina

Caradrina

Charanyca

Hoplodrina

Rusina

-> Sous-Tribu Athetiina

Proxenus

Tribu Dypterygiini

Dypterygia

Mormo

Polyphaenis

Thalpophila

Trachea

Tribu Elaphriini

Elaphria

Tribu Phlogophorini

Euplexia

Phlogophora

Tribu Leucaniini

Leucania

Mythimna

Tribu Episemini

Leucochlaena

Tribu Pseudeustrotiini

Pseudeustrotia

Tribu Prodeniini

Spodoptera

Tribu Tholerini

Tholera